Χειράμαξα Νο40 Βαθία με Γωνίες

no40__1539078749_441